Tusen takk til alle givere

I løpet av 2013 har vi fått inn 200 000 kroner til Benjamin Lies minnefond. Det meste er faste bidrag fra de som støtter oss månedlig. Vi har også fått noen ekstra bidrag, blant annet fra kollekter, bursdager, begravelser, basarer og konserter. Tusen takk til alle som har bidratt!
 Mat og skole
De faste bidragene går til ukentlig matservering i Benjamins hus - samt til å betale læreren på skolen. Noe går også til å underholde barn som har begynt i den offentlige skolen.

Har du ikke fått takkebrev?
Før jul sendte vi ut takkebrev til våre givere. Vi har dessverre ikke adresser til alle, fordi det i noen tilfeller kun er kontonummeret som dukker opp på bankutskriften. Nettopp derfor vil vi benytte anledningen til å takke dere her på bloggen. Dersom du gir fast, men ikke mottar takkebrevet som sendes ut på høsten/før jul, vennligst kontakt oss på mail: unni.tobiassen.lie@hotmail.com.

Ingen kommentarer: