Europa i Fokus

Frantz og Berit Johansen driver stiftelsen Europa i Fokus.
Europa i Fokus er en frittstående stiftelse som driver nødhjelpsaksjoner, arbeid blant gatebarn, evangelisk virksomhet, underhold av evangelister, bibelseminarer og litteraturspredning.

Grunnleggerne Berit og Frantz Godin Johansen (bildet), bosatt i Drammen, har siden 1973 arbeidet som misjonærer i flere europeiske land og har god erfaring og innsikt i arbeidet. Utsendermenighet er: Filadelfia, Drammen.
Europa i Fokus ble stiftet i 1991 som en frittstående stiftelse med hovedmål å hjelpe mennesker i nød, både åndelig og sosialt. Stiftelsen Europa i Fokus bygger på idealisme.

Styret i Europa i Fokus består av frivillige som gratis gjør en innsats for å hjelpe mennesker i nød.  Stiftelsen er registrert i Brønnøysund og har eksterne regnskapsførere og revisorer. Styret består av seks frivillige som står i ansvarsfulle jobber i næringslivet.

Alle arbeider gratis.

Les mer om Europa i Fokus: http://www.europaifokus.no/

Ingen kommentarer: