Skole og leksehjelp i Benjamins hus

Hver ukedag kommer rundt 50 barn for å få et varmt måltid mat i Benjamins hus. De får også et tilbud om førskole. En lærer som er ansatt tar seg av undervisningen - og bidrar også med litt leksehjelp på ettermiddagen for barna som går på den offentlige skolen. Totalt er fem personer ansatt i Benjamins hus for å lage mat, kjøre til skolen, undervise og assistere


Ingen kommentarer: