Skolen revet

Nylig ble skolebygget ved Benjamins hus revet. Det var ikke noe vi ønsket, men byens myndigheter har planer om å bygge ut området. De har derfor revet flere av de fattiges hus, samt skolebygget vårt. Dessverre har vi ikke noen papirer på at vi eier eiendommen. Myndighetenes utfylling like i nærheten av Benjamins hus førte også til at store vannmengder ble presset inn i skolegården. Vi tok derfor beslutningen om å flytte driften av matstasjonen til et tryggere og tørrere område. 

Lørdag 11. oktober vil nye Benjamins hus åpnes. Der vil virksomheten med matstasjon og leksehjelp videreføres. 
Ingen kommentarer: