Skolehus bygget ved Benjamins hus


Rett ved siden av Benjamins hus i søppelbyen Facultate er det nå satt opp et lite skolehus. Her skal barna få lære enkel ABC og litt regning.

Barna i Facultate går ikke på skole. De fleste av foreldrene er analfabeter og ser ingen vits i at barna går på skolen. Dessuten kan de ikke hjelpe dem med leksene. De har heller ikke penger til skoleklær og -utstyr.

Dersom barna i søppelbyen skal få en bedre fremtid, er skolegang en nødvendighet. Hjelp oss å med å kjøpe inn utstyr til skolehuset! Barna trenger skrive- og tegnesaker. De trenger også en tavle i skolehuset.

Benjamin Lies minnefond: 2270 22 13030