Barna fra Benjamins hus sang ved skoleåpning

Det var stor stas for barna fra Benjamins hus da de fikk lov til å synge under åpningen av en ny skole i søppelbyen Facultate. Barna sang bulgarske barnesanger og fremførte dikt under ledelse av sin flinke lærer.


Det var stor stas for barna fra Benjamins hus å få synge under skoleåpningen.
Det var ikke fritt for at vi også var litt stolte da "våre" barn stilte seg opp og sang. Disse barna hadde ikke hatt noen mulighet til skolegang dersom skolen ved Benjamins hus ikke eksisterte. Vår bønn og vårt håp er at noen av disse barna skal klare å fullføre skolen og kanskje få tatt seg videre utdannelse.

Barna fra Benjamins hus sang og fremførte dikt.

Ambassadør Guro Katharina Vikør gratulerte med den nye skolen.

Brytebrød dyppet i honning er en bulgarsk tradisjon  når man ønsker velkommen.
Den nye skolen er bygget i to etasjer og ligger vegg i vegg med søppelbyens kirke,
cirka to kilometer fra Benjamins hus.
Den nye skolen er bygget ved kirken i søppelbyen Facultate. Matsatsjonen Benjamins hus og den vesle skolestuen vi drifter ligger cirka to kilometer fra kirken og denne nye skolen. Det nyoppførte bygget er finansiert av midler fra Pinsekirken på Nesodden. Benjamin Lies minnefond har sponset bygget med 50 000 kroner.
Leder i Europa i Fokus, Frantz Johansen (foran til venstre) sammen med ildsjelene bak den nye skolen:  pastor Stefan Kolev (fra v.), Alf og Aud Jorun Berggren samt Anne og Bjørn-Egil Kihlstrøm fra Nesodden.