Tiendeklassinger ga 13 000 kroner

Jonas Evenstad sto for overrekkelsen av sjekken på 13 000 kroner på klassetrinnets avslutningsfest i kultursalen i Skotselv. (Foto: Signe Letmolie)
Torsdag 17. juni 2016 fikk vi beskjed om å møte opp i kultursalen ved Skotselv skole. Vi visste ikke hva vi skulle der, men ble møtt av feststemte tiendeklassinger og deres foreldre som markerte avslutning av ti års skolegang.

Midt i festen ble vi overrakt en sjekk på 13 000 kroner til Benjamin Lies minnefond. Festens konferansier, tiendeklassingen Jonas Evenstad, sto for overrekkelsen. Pengene var overskudd fra dugnadsjobbing klassen hadde vært med på for å skaffe penger til besøk i konsentrasjonsleirene.

Vi takker de rause skoleungdommene og deres foreldre som har gitt dette store bidraget til arbeidet i søppelbyen. Den vesle skolen ved Benjamins hus trenger utstyr som bøker og skrivesaker. Vi har øremerket den flotte gaven til å kjøpe inn dette. Og kanskje blir det også penger til noe sportsutstyr som baller og lignende.