Ambassadørbesøk i Benjamins hus

-Skolegang er nøkkelen ut av fattigdommen, sa den norske ambassadøren til Bulgaria, Guro Katharina Vikør, da hun besøkte Benjamins hus i søppelbyen Facultate torsdag 16. mai.
Storfint besøk i søppelbyen Facultate 16. mai 2013.

Under bildet av Benjamin i matstasjonen Benjamins hus. Fra venstre: Den norske ambassadøren Guro Katharina Vikør, direktør Dimitar Philiphov ved avdelingen for menneskerett i bulgarsk UD, Unni Tobiassen Lie og Håkon Lie, ambassadør Gerhard Reiweger og førstesekretær Wolfgang Kutschera  fra Den østerrikske ambassaden. 
Foto: Alf Berggren.
Vikør fikk en omvisning i matstasjonen, skolen og dusjanlegget ved Benjamins hus. I skolen fikk hun møte barna som får undervisning. De hadde forberedt et par sanger til det prominente besøket og fremførte dem med stor iver til glede for ambassadøren og hennes følge.
Elevene ved skolen synger for ambassadøren og hennes følge.
Fra v.: Sigrid Heiberg, trainee ved den norske ambassaden, kultur og presseansvarlig Aneta Genkova og førstesekretær Wolfgang Kutschera ved den østerrikske ambassaden, direktør Dimitar Philipov fra bulgarsk UD, Håkon Lie, ambassadør Guro Katharina Vikør og Frantz Johansen, leder i Europa i Fokus.

- Viktig prosjekt
-Dette er et viktig prosjekt i denne svært fattige byen, sa ambassadøren.
                Til besøket ved Benjamins hus hadde hun invitert med seg både den østerrikske ambassadøren Gerhard Reiweger samt direktør Dimitar Philipov ved seksjon for menneskerett hos bulgarsk UD. De utviste alle stor interesse for å høre om arbeidet i Benjamins hus, samt de andre prosjektene som den norske stiftelsen Europa i Fokus’ (EIF) har igangsatt i den fattige søppelbyen. Blant annet åpnet ambassadør Vikør et nytt skolebygg som er reist med midler fra en menighet på Nesodden.
Jeg vil så langt jeg kan forsøke å være en døråpner for arbeidet som drives i
søppelbyen, sa den norske ambassadøren Guro Katharina Vikør.
Det er trangt om plassen i skolen, men lære gjør barna  likevel.
-Gis muligheter
Guro Katharina Vikør roser EIF og samarbeidspartnerne for å ta tak i noen av de fattiges basisutfordringer, nemlig mat og skolegang.
                -Det er barna som er fremtiden. Her gis de muligheter i form av utdannelse. Jeg vil så langt jeg kan forsøke å være en døråpner for arbeidet som drives i søppelbyen, sier den norske ambassadøren.

Et par av guttene som lærer å lese og skrive i skolen.