Deler ut kull til fyring


I søppelbyen består noe av den daglige kampen for tilværelsen i å skaffe nok brensel. De fleste har en vedovn i huset for å holde varmen i vinterhalvåret. Mange tilbereder også maten sin på vedovnen. 

Det er ikke stor tilgang på ved i storbyen Sofia. Folk i søppelbyen samler derfor det de kommer over av brennbart materiale for å få litt varme i ovnen. I vinter kjøpte vi inn kull som ble delt ut til familiene tilknyttet Benjamins hus. Disse bildene er fra denne utdelingen.

Vi vil også i år samle inn penger til kull. Hvis du vil være med og bidra, så er vi svært takknemlige. Du kan vippse penger til: 413 22 220 og merke summen: Kull. Eller du kan overføre til Benjamin Lies minnefond på konto: 2270  22 13030. 

Tusen takk for alle bidrag!