Benjamins hus har fått dusjanlegg

Også i høst og vinter har det vært stor aktivitet ved matstasjonen Benjamins hus. En lekeplass er laget for barna. Nå er også det nye sanitæranlegget ferdig. Der skal barna få mulighet til å ta en dusj, noe som er en sjeldenhet i søppelbyen.
Et par-tre dusjer gir barn og voksne muligheter for bedre hygiene.Dersom barna etter hvert skal over i offentlig skole, er personlig hygiene og rene klær viktig. Vi forsøker å legge til rette for dette.

Takk igjen til alle som har bidratt med penger til minnefondet. Sammen med dere klarer vi å gjøre hverdagen litt lysere og bedre for mange barnefamilier i søppelbyen.


Dusjanlegget ved Benjamins hus er mest sannsynlig det fineste badet i søppelbyen Facultate.
Slik er for øvrig toalettforholdene i søppelbyen - hvis man i det hele tatt har et "toalett".

To hyggelige meldinger
I dag fikk vi to hyggelige og oppmuntrende meldinger. Den ene er at Rosthaug-russen ønsker å gi overskuddet fra sin russerevy til Benjamin Lies minnefond. Den andre meldingen kom fra en dame som har holdt malekurs. Hun overrasket oss med å forære kursinntekten til minnefondet - hele 7 500 kroner. Tusen, tusen takk! Må innrømme at noen tårer trillet for denne gavmildheten i dag.....