Matutdelingen fortsetterVi har dessverre ikke kunnet åpne Benjamins hus for barna det siste året. Smittetrykket har vært for stort i søppelbyen og foreldrene har vært engstelige for å sende barna til samlinger. 

Pengene vi tidligere har brukt på å lage varme måltider med mat til barna, har nå blitt benyttet til å kjøpe inn mat. Familiene tilknyttet Benjamins hus har jevnlig fått tildelt en pose med matvarer som de har kunnet ta med seg hjem.

Maten har vært et svært kjærkomment tilskudd til de fattige husholdningene. Mange flere står uten arbeid og penger under koronapandemien.