TV-intervju om arbeidet i søppelbyen

Unni og Håkon i skolestua ved Benjamins hus under et besøk i søppelbyen i april 2012.
I februar 2013 sendte TV Modum et intervju med oss. Intervjuet dreide seg om hjelpearbeidet i søppelbyen.
Her finner du link til intervjuet.